23/05/2024 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao đổi ngôi

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 08:03

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Ôi!
Người đã nhận ra ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Sao đổi ngôi