25/02/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi)
日暮(日落風亦起)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:20

 

Nguyên tác

日落風亦起,
城頭鳥尾訛。
黃雲高未動,
白水已揚波。
羌婦語還哭,
胡兒行且歌。
將軍換駿馬,
夜出擁雕戈。

Phiên âm

Nhật lạc phong diệc khởi,
Thành đầu điểu vĩ ngoa.
Hoàng vân cao vị động,
Bạch thuỷ dĩ dương ba.
Khương phụ ngữ hoàn khốc,
Hồ nhi hành thả ca.
Tướng quân hoán tuấn mã,
Dạ xuất ủng điêu qua.

Dịch nghĩa

Trời chiều gió vẫn thổi,
Nơi đầu thành đuôi chim vểnh lên.
Trên cao đám mây vàng chưa động đậy,
Dòng nước trắng đã gợn sóng rồi.
Mụ đàn bà người Khương nức nở nói,
Đứa trẻ gốc Hồ vừa đi vừa hát.
Ông tướng đã thay con ngựa tốt,
Chờ đến đêm những mũi mác có trạm trổ sẽ vung lên.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời chiều cơn gió nổi,
Đầu thành, chim vểnh đuôi.
Mây vàng cao chưa chuyển,
Nước trắng sóng đã nhồi.
Trẻ Hồ bước vừa hát,
Mụ Khương khóc ngất lời,
Tướng quân đổi ngựa tốt,
Đêm đến vung dáo dài.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi)