02/12/2022 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng
早秋苦熱堆案相仍

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/01/2014 14:04

 

Nguyên tác

七月六日苦炎熱,
對食暫餐還不能。
每愁夜中自足蝎,
況乃秋後轉多蠅。
束帶發狂欲大叫,
簿書何急來相仍。
南望青松架短壑,
安得赤腳蹋層冰。

Phiên âm

Thất nguyệt lục nhật khổ viêm nhiệt,
Đối thực tạm xan hoàn bất năng.
Mỗi sầu dạ trung tự túc yết,
Huống nãi thu hậu chuyển đa dăng.
Thúc đới phát cuồng dục đại khiếu,
Bạ thư hà cấp lai tương nhưng.
Nam vọng thanh tùng giá đoản hác,
An đắc xích cước tháp tằng băng.

Dịch nghĩa

Ngày mồng sáu tháng bảy khổ vì khí nóng,
Trước mâm cơm muốn nuốt mà không được.
Khi đêm đến thì tiếng mọt gỗ,
Và nay thu về lại lắm ruồi.
Dây nịt áo khiến mình bực bội muốn kêu trời,
Giấy tờ khẩn cấp cứ bề bộn cả lên.
Nhìn về phía nam thấy thông mọc trên sườn núi hẹp,
Mong sao gót son này lội xuống được đống băng!

Bản dịch của Nhượng Tống

Tháng bảy ngày sáu khổ về oi
Cơm bưng muốn nuốt, nuốt không trôi
Ngán thay đêm đến đã khá rệp
Huống nữa thu sang thêm lắm ruồi
Xốc áo, phát điên toan thét lớn:
Giầy tờ đâu cứ tuôn ra hoài?
Xa ngắm thông xanh sườn núi mọc
Ước gì chân trắng đạp băng chơi!
Bài này được viết vào đầu mùa thu năm Càn Nguyên thứ nhất (758) tại Hoa Châu.

Lời tự: “Thời nhậm Hoa châu tư công” 時任華州司功 (Khi làm tư công Hoa Châu).
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng