07/10/2022 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 7
病後訪梅其七

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2018 14:50

 

Nguyên tác

一聯半首致魁臺,
前有沂公後簡齋。
自是君詩無警策,
梅花窮殺幾人來。

Phiên âm

Nhất liên bán thủ trí khôi đài[1],
Tiền hữu Nghi Công[2] hậu Giản Trai[3].
Tự thị quân thi vô cảnh sách,
Mai hoa cùng sát kỷ nhân lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một câu nửa thủ chuyển tam công,
Sau là Dự Nghĩa trước Nghi Công.
Tự thị thơ ông chưa thâm ảo,
Hoa mai sút giảm với người trông.
[1] Cũng gọi là “khôi năng” 魁能, tam công 三公 là ba người giỏi nhất.
[2] Vương Tằng 王曾, được gọi Vương Nghi Công 王沂公.
[3] Trần Dự Nghĩa 陳與義 (1090-1138), hiệu Giản Trai. Nghi Công và Giản Trai cả hai đều thích hoa mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Bệnh hậu phỏng mai kỳ 7