09/12/2021 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 4
菩薩蠻其四

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 02:16

 

Nguyên tác

如今卻憶江南樂,
當時年少青衫薄。
騎馬倚斜橋,
滿樓紅袖招。
翠屏金屈曲,
醉入花叢宿。
此度見花枝,
白頭誓不歸。

Phiên âm

Như kim khước ức Giang Nam lạc,
Đương thời niên thiếu thanh sam bạc.
Kỵ mã ỷ tà kiều[1],
Mãn lâu hồng tụ chiêu.
Thuý bình kim khuất khúc[2],
Tuý nhập hoa tùng[3] túc.
Thử độ kiến hoa chi,
Bạch đầu thệ bất quy.

Dịch nghĩa

Nay lại nhớ tới niềm vui ở Giang Nam,
Khi đó còn niên thiếu, áo xanh mỏng manh.
Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,
Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.
Bình phong có hình chim phí thuý và những móc vàng,
Khi say thì ngủ trong khóm hoa.
Hôm nay lại thấy nhành hoa,
Bạc đầu thề không trở về.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lại nhớ Giang Nam thời vui vẻ,
Áo xanh nhẹ khoác ngày trai trẻ.
Cưỡi ngựa tựa bên cầu,
Áo hồng vẫy khắp lầu.
Xuyến vàng bình phí thuý,
Say khướt tìm hoa nghỉ.
Nay lại gặp nhành hoa,
Bạc đầu chẳng về nhà.
[1] Thơ Bạch Cư Dị: "Thiếp lộng thanh mai bằng đoản tường, Quân kỵ bạch mã bạng thuỳ dương. Tường đầu mã thượng dao tương cố, Nhất kiến tri quân tức đoạn trường" 妾弄青梅憑短牆,君騎白馬傍垂楊。牆頭馬上遙相顧,一見知君即斷腸 (Thiếp dựa vào tường đùa giỡn nhành mai, Chàng cưỡi ngựa trắng bên hàng dương liễu. Kẻ đầu tường người trên ngựa từ xa ngoái lại nhìn nhau, Một ánh mắt biết ngay chàng đang đứt ruột).
[2] Thuý bình là bức bình phong có hình chim phí thuý. Kim khuất khúc là những vòng buộc giữa các phiến được làm bằng vàng.
[3] Hoa ở đây không chỉ là khóm hoa, mà còn ám chỉ người đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Bồ tát man kỳ 4