10/06/2023 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa chữ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/03/2023 07:39

 

Tứ thơ mắc kẹt nơi hoang đảo,
vần nhịp vừa gieo đã gió xua.
Chợt nghe mưa chữ bay trong bão,
Sừng sững bài thơ chợt viết ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mưa chữ