19/10/2021 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố anh đi học không thầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:34

 

Đố anh đi học không thầy,
Cầm biên[1] không bút, em đây về cùng.
Khảo dị:
Đố anh đi học không thầy,
Làm bài không bút, gái này theo không.
- Em về dệt cửi không go,
Đưa thoi không suốt, anh cho lạng vàng.
Anh nhiêu đi học không thầy,
Làm bài không bút, thiếp rày theo anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Viết chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố anh đi học không thầy