25/09/2020 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc phủ thể
樂府體

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 13:23

 

Nguyên tác

蓮子房房嫩,
菖蒲葉葉齊。
共結池中根,
不厭池中泥。

Phiên âm

Liên tử phòng phòng nộn,
Xương bồ diệp diệp tề.
Cộng kết trì trung căn,
Bất yếm trì trung nê.

Dịch nghĩa

Cây sen từng khóm từng khóm mơn mởn,
Cỏ xương bồ lá lá ngay ngắn.
Cùng đâm rễ trong ao,
Không chán bùn trong ao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng khóm sen trong ao mơn mởn
Lá cỏ bồ hơn hớn vươn đều
Rễ cùng đâm xuống ao rêu
Nhưng không chán ngán bùn nhiều trong ao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Nhạc phủ thể