30/06/2022 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dã kỳ 1
秋野其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2012 14:41

 

Nguyên tác

秋野日疏蕪,
寒江動碧虛。
系舟蠻井絡,
蔔宅楚村墟。
棗熟從人打,
葵荒欲自鋤。
盤餐老夫食,
分減及溪魚。

Phiên âm

Thu dã nhật sơ vu,
Hàn giang động bích hư.
Hệ chu man tỉnh lạc,
Bặc trạch Sở thôn khư.
Tảo thục tòng nhân đả,
Quỳ hoang dục tự sừ.
Bàn xan lão phu thực,
Phân giảm cập khê ngư.

Dịch nghĩa

Cánh đồng mùa thu ngày càng hoang vu,
Sông lạnh rung cả khoảng hư không trong xanh.
Cột thuyền bên giếng của người Thượng,
Dựng nhà tại xóm của người Kinh.
Theo người đi hái táo chín,
Phải cào sạch đám cỏ quỳ hoang.
Phần ăn của ông già,
Nay được chia bớt cho cá dưới suối.

Bản dịch của Phan Ngọc

Thu đến rồi, đồng ngày xơ xác
Sông lạnh trôi, nước biếc trong veo
Đất Man thuyền đã cắm vào
Chọn nhà đành phải chọn liều một nơi
Táo chín đỏ, mặc ai hái quả
Quỳ khô rồi, ta cố vun trồng
Thức ăn đúng của lão nông
Ta cùng lũ cá chia chung khe này
(Năm 767)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu dã kỳ 1