03/12/2022 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nếu có cuộc thi vô địch”
“Если были бы чемпионаты”

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2008 21:07

 

Nguyên tác

(по мотивам Р.Гамзатова)

Если были бы чемпионаты
Кто в веках по убийствам первый…
«Ты бы выиграл, век двадцатый!» –
Усмехается век двадцать первый.

Если были бы чемпионаты
Кто по лжи и по подлости первый…
«Ты бы выиграл, век двадцатый!» –
Усмехается век двадцать первый.

Если были бы чемпионаты
Кто по подвигам первый…
Нет нам равных, мой век двадцатый!
Безмолвствует век двадцать первый.

Bản dịch của Tế Hanh

(Nói theo cách Rasul Gamzatov)

Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giết người, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giả dối đê hèn, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Thế kỷ nào đứng đầu kỳ tích
Thế kỷ hai mươi của tôi chẳng thế kỷ nào bằng
Thế kỷ hai mốt lặng câm
1960
Dịch qua bản tiếng Pháp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » “Nếu có cuộc thi vô địch”