21/04/2021 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Vương Mạnh Đoan - 王孟端

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2014 22:14

 

Nguyên tác

新華枝勝舊花枝,
從此無心念別離。
知否秦淮今夜月?
有人相對數歸期。

Phiên âm

Tân hoa chi thắng cựu hoa chi,
Tùng thử vô tâm niệm biệt ly.
Tri phủ Tần Hoài kim dạ nguyệt?
Hữu nhân tương đối sổ quy kỳ.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Hoa cũ sao bằng hoa mới kia
Nên lòng chẳng đoái nỗi phân chia
Giăng Tần chỉ tiếc đêm nay sáng
Có kẻ ngồi trông tính độ về
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Mạnh Đoan » Vô đề