29/10/2021 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như cốm mùa thu

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2020 08:45

 

Như cốm mùa thu nằm mát giữa tờ sen
Màu xanh của nắng trời chừng dịu lại
Những yêu thương của lòng tôi, tôi gói
Trong lá thơ vừa hái ở đời lên.
Viết khoảng những năm 40
(Rút trong sổ tay Thơ)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Như cốm mùa thu