20/01/2022 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúc chư tử
囑諸子

Tác giả: Lee Gyu-bo - 이규보

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2021 09:01

 

Nguyên tác

家貧無物得支分,
唯是簟瓢老瓦盆。
金玉滿籯隨手散,
不如淸白付兒孫。

Phiên âm

Gia bần vô vật đắc chi phân,
Duy thị điệm biều lão ngoã bồn.
Kim ngọc mãn doanh tuỳ thủ tán,
Bất như thanh bạch phó nhi tôn.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Nhà nghèo không có của cho con
Chỉ bầu đựng nước, giỏ đựng cơm
Vàng bạc đầy nhà xài cũng hết
Chi bằng thanh bạch tặng cháu con
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc, Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lee Gyu-bo » Chúc chư tử