07/10/2022 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quật trủng ca
掘塚歌

Tác giả: Phạm Phanh - 范梈

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:09

 

Nguyên tác

昨日舊塚掘,
今朝新塚成。
塚前兩翁仲,
送舊還迎新。
舊魂未出新魂入,
舊魂還對新魂泣。
舊魂丁寧語新魂,
好地不用多子孫。
子孫緜緜如不絕,
曾孫不掘玄孫掘。
我今掘矣良可悲,
不知君掘又何時。

Phiên âm

Tạc nhật cựu trủng quật,
Kim triêu tân trủng thành.
Trủng tiền lưỡng Ông Trọng[1],
Tống cựu hoàn nghênh tân.
Cựu hồn vị xuất tân hồn nhập,
Cựu hồn hoàn đối tân hồn khấp.
Cựu hồn đinh ninh ngữ tân hồn,
Hảo địa bất dụng đa tử tôn.
Tử tôn miên miên như bất tuyệt,
Tằng tôn bất quật huyền tôn quật.
Ngã kim quật hĩ lương khả bi,
Bất tri quân quật hựu hà thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hôm qua mã cũ đào,
Sáng nay mã mới chôn.
Trước mã hai Ông Trọng,
Đón mới đưa cũ dồn.
Hồn cũ chưa đi hồn mới vào,
Hồn cũ gặp mới than khóc xong.
Kỹ lưỡng dặn dò hồn mới đến,
Đất tốt không cần con cháu đông.
Con cháu liên miên nhiều không hết,
Cháu không đào được, chắt đào lên.
Mã tôi bị đào tôi rất buồn,
Không biết khi nào đến lượt anh.
[1] Nguyễn Ông Trọng 阮翁仲 (người Việt), một đại lực sĩ thời Tần Thuỷ Hoàng, trấn đóng Lâm Thao chống Hung Nô. Hung Nô bị đánh bại, rất sợ hãi. Khi ông chết được cho làm tượng đặt ngoài cửa Tư Mã, cung Hàm Dương. Hung Nô đến, xa xa nhìn thấy tưởng ông còn sống, không dám tiến gần. Về sau người ta làm tượng Ông Trọng trấn giữ cung khuyết, miếu đường, lăng mộ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phanh » Quật trủng ca