30/05/2024 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi chư quý công tử Trượng Bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 1
陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼晚際遇雨其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 25/06/2008 02:11

 

Nguyên tác

落日放船好,
輕風生浪遲。
竹深留客處,
荷淨納涼時。
公子調冰水,
佳人雪藕絲。
片雲頭上黑,
應是雨催詩。

Phiên âm

Lạc nhật phóng thuyền hảo,
Khinh phong sinh lãng trì.
Trúc thâm lưu khách xứ,
Hà tịnh nạp lương thì.
Công tử điều băng thuỷ,
Giai nhân tuyết ngẫu ti.
Phiến vân đầu thượng hắc,
Ưng thị vũ thôi thi.

Dịch nghĩa

Lúc ngày tàn thích hợp để thả thuyền,
Cơn gió nhẹ làm sóng gợn chầm chậm.
Bóng trúc râm là nơi giữ khách lại,
Hoa sen thanh tịnh là lúc hóng mát.
Các công tử pha băng làm nước,
Những người đẹp tẩy rửa ngó sen.
Trên đầu, đám mây đen lại dần,
Như thể mưa đến giục thơ.

Bản dịch của tieu_bang @www.maihoatrang.com

Chiều tà chính lúc thả thuyền
Gió đưa nhè nhẹ một miền lăn tăn
Trúc râm nhờ bóng giữ chân
Vừa khi hóng mát lặng trầm dáng sen
Chàng hòa nước lạnh cho em
Để em rửa sạch ngó sen cho chàng
Ngẩng đầu mây xám kéo sang
Mưa rơi em gọi lòng chàng tiếng thơ.
(Năm 754)

Lời tự: “Hạ Đỗ thành tây hữu Đệ Ngũ kiều, Trượng Bát câu” 下杜城西有第五橋,丈八溝 (Phía tây chân Đỗ thành có cầu Đệ Ngũ và ngòi Trượng Bát).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi chư quý công tử Trượng Bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 1