27/01/2022 02:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cò mà đậu cành tre

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 02/11/2008 19:40

 

Con cò mà đậu cành tre,
Thằng Tây bắn súng cò què một chân.
Hôm sau ra chợ Đồng Xuân[1],
Chú khách[2] mới hỏi sao chân cò què?
Cò rằng cò đứng bụi tre,
Thằng Tây bắn súng, cò què một chân.
Khảo dị:
Con cò mày đậu cành tre,
Thằng Tây bắn súng cò què một chân.
Đến mai ra chợ Đồng Xuân,
Chú khách mới hỏi sao chân cò què?
Cò rằng cò đậu cành tre,
Thằng Tây bắn phải cò què một chân.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Chợ to nhất Hà Nội, cũng là tên phường thuộc tổng Hậu Túc (sau là Đồng Xuân) huyện Thọ Xương, Hà Nội.
[2] Người gốc Hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cò mà đậu cành tre