02/07/2022 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cu trong hoạ lại

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 22/10/2016 22:16

 

Sa chưn sẩy bước trót vào trong[1],
Nương náu tay người phải gắng công.
Lưới rập vì đâu sinh máy móc,
Gáy gù đành chịu tiếng phông lông[2].
Nhảy bay mặc đó đừng khua mỏ,
Xa lạ chi đây nỏ biết lồng.
Nòi giống thương nhau mấy tầng thuở,
Diều gà thịt chó thấy tha vung.
Quốc âm tạp vịnh chép nhan đề bài này là Cu trong trả lời.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
[1] Quốc âm tạp vịnh chép là "Sa chân sẩy cánh mới vào trong".
[2] Quốc âm tạp vịnh chép là "Gáy gù nên mắc tiếng phông (gồm bên trái bộ mộc là cây, bên phải chữ phong là gió) lông": có thể đọc là phông lông theo các chữ hạn vần "không chồng trông phông lông" trong bài Đá trông chồng trong Xăng-tê thi tập với nghĩa như "lông bông".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Cu trong hoạ lại