18/04/2024 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tuyết
春雪

Tác giả: Ngô Nhân Bích - 吳仁璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 06:54

 

Nguyên tác

雪霽凝光入坐寒,
天明猶自臥袁安。
貂裘穿後鶴氅敝,
自此風流不足看。

Phiên âm

Tuyết tễ ngưng quang nhập toạ hàn,
Thiên minh do tự ngoạ Viên An[1].
Điêu cừu xuyên hậu hạc sưởng tệ,
Tự thử phong lưu bất túc khan.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Ánh sáng tụ lạnh chỗ ngồi tuyết hết
Ngày lên cao còn nằm đấy Viên An
Điêu cừu rách áo hạc mòn mà vẫn
Mãi phong lưu khỏi cần ngắm dung nhan
[1] Thời Hán, Lạc Dương tuyết lớn, dân chúng đói lạnh, đổ ra đường đi xin ăn, riêng Viên An vẫn chịu đói nằm nhà, sau quan lệnh Lạc Dương biết tiếng, tiến cử lên trên, Viên An được vời ra phong chức Hiếu Liêm. Về sau điển tích "Viên An cao ngoạ" 袁安高臥 dùng để chỉ những người gặp cảnh cùng quẫn, vẫn giữ được khí tiết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Bích » Xuân tuyết