26/09/2022 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại đê khúc
大堤曲

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 14:04

 

Nguyên tác

大堤二三月,
垂楊千萬把。
上枝堪藏鴨,
下根堪繫馬。
藏鴉繫馬晚樓邊,
沈水香焚清酒傳。
紅霞宛宛歌聲外,
漢水團團明鏡前。
夜飲朝眠歡不足,
秋去春來芳草綠。
只知郎橐盡黃金,
不道妾顏銷白玉。
江有方州岸有沙,
牙檣絲纜各天涯。
釵橫花困驚殘夢,
不信行人不憶家。

Phiên âm

Đại đê nhị tam nguyệt,
Thuỳ dương thiên vạn bả.
Thượng chi kham tàng áp,
Hạ căn kham hệ mã.
Tàng nha hệ mã vãn lâu biên,
Trầm thuỷ hương phần thanh tửu truyền.
Hồng hà uyển uyển ca thanh ngoại,
Hán thuỷ đoàn đoàn minh kính tiền.
Dạ ẩm triêu miên hoan bất túc,
Thu khứ xuân lai phương thảo lục.
Chỉ tri lang thác tận hoàng kim,
Bất đạo thiếp nhan tiêu bạch ngọc.
Giang hữu phương châu ngạn hữu sa,
Nha tường ty lãm các thiên nha.
Thoa hoành hoa khốn kinh tàn mộng,
Bất tín hành nhân bất ức gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng hai tháng ba đê lớn
Thuỳ dương ngàn nhánh vạn cành
Trên cây vịt bầy ẩn nấp
Dưới đất buộc ngựa gốc xanh
Chiều bên lầu vịt im ngựa buộc
Rượu trong thơm nghi ngút hương trầm
Dòng sông Hán trăng tròn gương sáng
Tiếng ca cao uyển chuyển ráng hồng
Vui không đủ ngủ ngày đêm uống
Cỏ xanh thơm xuân đến thu qua
Biết rằng chàng vàng xài không uổng
Ngọc chảy tiêu đâu bởi thiếp ngoa
Sông có bãi trên bờ có cát
Tận chân trời cột quý dây tơ
Thoa nghiêng ngã mộng tàn hoa nát
Người đi xa vẫn nhớ người chờ?
Tựa Đại đê khúc lấy từ nhạc phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Đại đê khúc