16/06/2024 16:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với Huế

Tác giả: Cao Xuân Tứ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 11:01

 

ngày se kéo lạnh vào giêng
bên sông mưa hắt chiều nghiêng ướt chiều
cá vàng sủi bọt bờ rêu
tro vùi khoai mốc chú mèo gậm xương

mẹ về buôn nhớ bán thương
tả tơi nón lá áo sương bạc đầu
đội mưa ướt vạt yếm trầu
đội vành sô trắng giữa cầu gọi con
1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Xuân Tứ » Với Huế