13/04/2021 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy chu tức sự
歸舟即事

Tác giả: Trần Quang Triều - 陳光朝

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2006 08:10

 

Nguyên tác

詭遇念殊輕,
歸心夢自榮。
鳥啼煙樹沒,
帆帶夕陽行。
秋削山容瘦,
潮開水鑑明。
醉翁渾未醒,
紅葉滿江城。

Phiên âm

Quỷ ngộ niệm thù khinh,
Quy tâm mộng tự vinh (oanh).
Ðiểu đề yên thụ một,
Phàm đới tịch dương hành.
Thu tước sơn dung sấu,
Triều khai thuỷ giám minh.
Tuý ông hồn vị tỉnh,
Hồng diệp mãn giang thành.

Dịch nghĩa

Nghĩ đến những cuộc gặp gỡ giả đối lòng càng coi nhẹ,
Cho nên giấc mộng về cứ vương vấn mãi.
Chim kêu khuất trong đám cây lồng khói,
Cánh buồm đi ngang theo bóng chiều tà.
Hơi thu đẽo gầy dáng núi,
Triều lên, mặt nước như gương sánh.
Ông già sai vẫn chưa tỉnh,
Lá đỏ rơi đầy thành ven sông.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Tuồng đời giả dối, chẳng ưa
Ngày về, nung nấu giấc mơ trong lòng
Chim kêu, cay khuất khói lồng
Buồm đi mang ánh dương hồng chiều hôm
Vào thu, dáng núi hoa mòn
Triều dâng ánh nước rập rờn gương trong
Lão say chưa tỉnh giấc nồng
Xạc xào lá úa thành sông rơi đầy.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Triều » Quy chu tức sự