27/11/2020 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Dậu hồi thanh

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 23:13

 

Phiên âm

Kê minh nhật thướng cựu sơn xuyên,
Hồi ức Quang Trung vũ hịch truyền.
Sơn vĩ sơn đầu hoa giải ngữ,
Hòa âm xuân thảo nhiễu bình nguyên.

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Đất xưa gà gáy mặt trời lên
Giục nhớ Quang Trung hịch sấm rền
Hoa mở cánh chào ngang dọc núi
Hòa âm cỏ ngát xuống bình nguyên
(Tết Kỷ Dậu)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Kỷ Dậu hồi thanh