28/01/2023 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa (7)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:33

 

nắng nhạt phai dần
mây đi trắng ngần
sân in bóng đổ
nghe mùa dời chân
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Mưa (7)