15/08/2020 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chém cha những đứa sang giàu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 13:51

 

Chém cha những đứa sang giàu,
Cậy thần, cậy thế cúi đầu nịnh Tây.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chém cha những đứa sang giàu