29/05/2022 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyết tình ái kỳ 4

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:48

 

Phiên âm

Thu ái quế đình ngoạn nguyệt thiên,
Nhất luân hiệu khiết cộng tình xuyên.
Nhân sinh đắc ý tu đương ẩm,
Mạc phụ thanh quang bất dạ niên.

Dịch nghĩa

Mùa thu thích ở sân quế ngắm trăng,
Một vành tròn trong trắng, soi tuốt trên mặt sông tạnh ráo.
Người ở đời, lúc thích ý cứ nên uống rượu,
Chớ phụ những đêm sáng sủa, tuy lả đêm nhưng không biết là đêm.

Bản dịch của Hoài Anh

Thu thích ngắm trăng ở trước sân,
Trên sông tạnh ráo bóng in ngần.
Ở đời đắc ý ta nên uống,
Đừng phụ đêm thanh sáng tuyệt trần.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[] Vua Phục Hy, hoàng đế đời thái cổ ở Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Thuyết tình ái kỳ 4