06/10/2022 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc con bài 07

Tác giả: Nguyễn Chánh Sắt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2011 13:05

 

Lòng ta khắc khoải trót đêm tròn,
Thổn thức năm canh mãn nhớ con.
Thảm thiết lòng già nằm chẳng tiện,
Mơ màng dạng trẻ ngủ sao ngon.
Xưa còn tin tức trông lom lỏm,
Nay vắng dạng hình khóc nỉ non.
Ước gặp Nam Tào ta hỏi thử,
Cớ sao mạng số lại thon von.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Chánh Sắt » Khóc con bài 07