26/09/2022 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mây trắng suối xanh
흰구름 푸른 내는

Tác giả: Kim Chon-taek - 김천택

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2011 19:02

 

Nguyên tác

흰 구름 푸른 내는 골골이 잠겼는데
추풍(秋風)에 물든 단풍 봄꽃도곤 더 좋왜라
천공(天空)이 나를 위하여 뫼빛을 꾸며 내도다

Bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh

Mây trắng, suối xanh quanh thung lũng
Đan phong hơn cả sắc xuân thì
Thiên không ban tặng ta cảnh ấy
Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Chon-taek » Mây trắng suối xanh