26/10/2021 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:15

 

Mưa rơi cùng lá thu rơi
Trời nóng lạnh như tình đời trả vay
Kìa ai quạnh vắng tháng ngày
Để cho gió héo, mưa gầy lâm râm...
1989

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Mưa