23/03/2023 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng chê núi thấp le te

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 18:07

 

Đừng chê núi thấp le te
Xin bằng như núi hãy đe cuộc đời
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đừng chê núi thấp le te