09/08/2020 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xóm giềng xinh đẹp ngộ ghê

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 15:09

 

Xóm giềng xinh đẹp ngộ ghê
Xóm giềng ơi hỡi! Mai về nơi đâu?
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Xóm giềng xinh đẹp ngộ ghê