19/05/2021 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế điện thu
桂殿秋

Tác giả: Chu Di Tôn - 朱彝尊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2009 04:07

 

Nguyên tác

思往事,渡江乾。
青蛾低映越山看。
共眠一舸聽秋雨,
小簟輕衾各自寒。

Phiên âm

Tư vãng sự, độ giang Can.
Thanh Nga đê ánh việt sơn khan.
Cộng miên nhất khả thính thu vũ,
Tiểu điệm khinh khâm các tự hàn.

Bản dịch của (Không rõ)

Nghĩ chuyện xưa, qua sông Can
Thanh Nga thấp thoáng vượt núi nhìn
Cùng ngủ trong thuyền mưa thu dội
Mái chèo, áo mỏng lạnh thâu đêm
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Di Tôn » Quế điện thu