03/07/2022 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường về đỉnh giác

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 23:00

 

Đi hết đường Gươm, sẽ hiện ra
Đường Tơ cao thấp gió mưa sa...
Bên kia rừng biển đường Tu đấy;
Vượt dốc Thơ về đỉnh Thích Ca.
(15/1/1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Đường về đỉnh giác