07/08/2020 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xuân chúc quốc dân

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 03:07

 

Mưỡu:
Trời Nam cành lá la đà
Lạc Hồng cây cỗi xuân già càng xuân
Ngày xuân chúc nước mừng dân
Ba kỳ Nam, Bắc mười phân phú cường

Nói:
Bính Tý hội nguyên kim dĩ thuỷ[1]
Mối sơn hà cũ kỹ bốn nghìn năm
Đường văn minh muôn dặm xa xăm
Đông, tây, bắc người nam cao cất bước
Quân bất kiến: Phi Luật Tân nhi kim Mỹ châu độc lập quốc
Hựu bất kiến: Mãn Châu, Hoa Bắc hà bi thương[2]
Thời hưng vong bĩ thái là thường
So mới biết chữ “đại” với chữ “cường” không hạn lệ
Việc trước mắt năm châu là thế
Cuộc trần hoàn dâu bể, bể dâu
Đường văn minh nào có hạn ai đâu
Muốn hạnh phúc, chữ tự cầu ta phải biết
Hồng Lạc nhi tôn thiên vị tuyệt
Việt Thường hoa thảo nhật câu tân[3]
Chén rượu đào nâng rót buổi ngày xuân
Chúc tổ quốc, quốc dân nghìn vạn kỷ
Bính Tý hội nguyên kim dĩ thuỷ
Mối sơn hà cũ kỹ bốn nghìn năm
Năm năm, xuân mới trời Nam
1936

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
[1] Bính Tý năm nay (1936) là năm mở đầu vận hội mới.
[2] Anh chẳng thấy: Phi Luật Tân nay đã độc lập với Mỹ châu/ Lại chẳng thấy: Mãn Châu, Hoa Bắc bao đau thương.
[3] Con cháu Hồng Lạc trời chưa dứt/ Hoa cỏ Việt Thường mỗi ngày mỗi mới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Ngày xuân chúc quốc dân