08/12/2021 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao cầu 1
羔裘 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 18:00

 

Nguyên tác

羔裘如濡,
洵直且侯。
彼其之子,
舍命不渝。

Phiên âm

Cao cầu như thu,
Tuân trực thả hầu.
Bỉ ký chi tử,
Xá mệnh bất du.

Dịch nghĩa

Áo da dê của quan đại phu trơn mướt,
Lông thật là xuôi mướt đẹp đẽ.
Vị kia (quan đại phu mặc áo ấy),
Ăn ở theo số mệnh của mình mà không cải biến tiết tháo, thay lòng đổi dạ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê mướt trơn đang mặc,
Lông thẳng xuôi, rõ thật đẹp thay!
Kìa người mặc chiếc áo này,
Ở theo số mệnh chẳng thay đổi lòng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

cao cầu: y phục của quan đại phu làm bằng da dê non.
như nhu: như thấm ướt, trơn mướt.
tuân: tin thật.
trực: xuôi thẳng.
hầu: đẹp.
ký: tiếng ngữ trợ từ.
xá: ở.
du: biến.

Nói áo da trơn mướt, lông xuôi thuận mà đẹp. Vị kia mặc áo ấy, trong cảnh hiểm nguy sống chết biết đặt mình theo lẽ phải mà chịu đựng, và không cải đoạt biến thay ý chí của mình. Ấy là lời khen quan đại phu, nhưng không biết nhắm vào ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cao cầu 1