19/05/2024 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Du Tiên các Bạch công miếu
題遊仙閣白公廟

Tác giả: Lý Gia Hựu - 李嘉祐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 05:20

 

Nguyên tác

仙冠輕舉竟何之,
薜荔緣階竹映祠。
甲子不知風馭日,
朝昏唯見雨來時。
霓旌翠蓋終難遇,
流水青山空所思。
逐客自憐雙鬢改,
焚香多負白雲期。

Phiên âm

Tiên quan khinh cử cánh hà chi,
Bệ lệ duyên giai trúc ánh từ.
Giáp tử bất tri phong ngự nhật,
Triêu hôn duy kiến vũ lai thì.
Nghê tinh thuý cái chung nan ngộ,
Lưu thuỷ thanh sơn không sở tư.
Trục khách tự liên song mấn cải,
Phần hương đa phụ bạch vân kỳ.

Dịch nghĩa

Rốt cuộc thì mũ tiên nhẹ nhõm đã bay đâu rồi,
Chỉ còn cỏ hoang trên thềm và bụi trúc óng ánh bên miếu.
Thời gian không biết tiên bay đi ngày nào,
Còn không gian sáng chiều chỉ thấy mưa bay bay.
Khó còn thấy lại cờ năm màu và lọng xanh,
Nhìn nước chảy, núi xanh mà suy tưởng lan man.
Khách đi đày tự thương cho tóc mình đã bạc,
Thắp nén hương tạ lỗi đã lỡ chuyến lên mây trắng rồi.

Bản dịch của Trần Trọng San

Mũ tiên phơi phới, đến đâu rồi?
Rêu mọc thềm, tre dọi miếu này
Năm thang chẳng hay ngày lướt gió
Sớm chiều chỉ thấy lúc mưa bay
Cờ vàng longj thúy, rồi khôn gặp
Nước chảy non xanh, nghĩ quẩn hoài
Khách trích thương mình thay mái tóc
Thắp hương, luống phụ hẹn cùng mây.
Bạch công (có bản chép là Tức công 息公) thân thế không rõ, tu tiên đắc đạo bay lên trời, người đời lập miếu thờ, tại huyện Bà Dương, nay thuộc tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Gia Hựu » Đề Du Tiên các Bạch công miếu