07/12/2022 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CLIX (Làm gì anh muốn giờ đây)
CLIX (Fais ce que tu veux, désormais)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/08/2022 20:17

 

Nguyên tác

Fais ce que tu veux, désormais.
Va-t-en, reviens, ne viens jamais!
— Mon cœur, qui lentement déchoit,
Fait semblant de t’offrir ce choix;
Pourtant, je sais bien, tu le penses!
Que tu n’as nulle obéissance…

— Je devrais, en ces sombres jours,
Songer aux poignantes amours
Qu’en des fronts plus purs je suscite.
Mais il n’est pas de réussite
Contre ces guerriers bien armés
Qui, massés dans mon cœur qui rêve,
Sans égards, sans pitié, sans trêve,
Me contraignent tous à t’aimer…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Làm gì anh muốn giờ đây.
Đi đi, bỏ hết, đừng quay trở về!
—Tim em, chìm xuống não nề,
Giả vờ đáp ứng vỗ về nơi anh;
Tuy rằng, biết rõ, ý anh!
Mà anh chẳng có sự vâng lời nào...

— Những ngày đen tối phủ bao,
Cho em nghĩ đến tình sâu nồng nàn
Để rồi khơi dậy bản năng.
Nhưng không hề thấy ra rằng thành công
Chống đoàn binh lính kiêu hùng
Ai, bao trọn trái tim cùng mộng mơ,
Chẳng màng, thương xót, trơ vơ,
Mọi điều đã buộc em giờ yêu anh...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CLIX (Làm gì anh muốn giờ đây)