09/12/2022 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình - Chương Cống biệt hoài
訴衷情-章貢別懷

Tác giả: Nghiêm Nhân - 嚴仁

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 14:34

 

Nguyên tác

一聲水調解蘭舟。
人間無此愁。
無情江水東流去,
與我淚爭流。

人已遠,
更回頭。
苦凝眸。
斷魂何處,
梅花岸曲,
小小紅樓。

Phiên âm

Nhất thanh thuỷ điệu[1] giải lan chu.
Nhân gian vô thử sầu.
Vô tình giang thuỷ đông lưu khứ,
Dữ ngã lệ tranh lưu.

Nhân dĩ viễn,
Cánh hồi đầu.
Khổ ngưng mâu.
Đoạn hồn hà xứ,
Mai hoa ngạn khúc,
Tiểu tiểu hồng lâu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thuỷ điệu vừa dứt nhổ sào
Đời buồn nhất xa nhau
Dòng nước như vô tình cứ chảy
Mắt ta lệ cũng trào

Người đã xa
Còn ngoảnh lại
Cố nhìn theo
Đi đâu cho khổ
Bên sông mai nở
Hồng chen mái lầu
Chương Cống nay thuộc tỉnh Giang Tây. Trên sông Sương và sông Hội có hai đài đối diện nhau gọi là Chương Cống đài và Uất Cô đài.

[1] Thuỷ điệu ca đầu là khúc biệt ly.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Nhân » Tố trung tình - Chương Cống biệt hoài