31/05/2023 11:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trời không muốn, thưa cô, mà tôi thích”
“Le ciel ne veut, dame, que je jouisse”

Tác giả: Pierre de Ronsard

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/03/2023 15:33

 

Nguyên tác

Le Ciel ne veut, Dame, que je jouisse
De ce doux bien que dessert mon devoir;
Aussi ne veux-je, et ne me plaît d’avoir
Sinon du mal en vous faisant service.

Puisqu’il vous plaît, que pour vous je languisse,
Je suis heureux, et ne puis recevoir
Plus grand honneur, qu’en mourant, de me voir
Faire à vos yeux de mon coeur sacrifice.

Donc si ma main, malgré moi, quelquefois
De l’amour chaste outrepasse les lois,
Dans votre sein cherchant ce qui m’embraise,

Punissez-la du foudre de vos yeux,
Et la brûlez: car j’aime beaucoup mieux
Vivre sans main, que ma main vous déplaise.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trời không muốn, thưa cô, mà tôi thích
Ngọt ngào này là nhiệm vụ tôi mang;
Thế nên tôi không muốn, cũng chẳng màng
Nếu không tổn hại thì xin phục vụ.

Vì nó thoả lòng, cho ta vui thú,
Hạnh phúc cho tôi, khó thể nhận rồi
Vinh dự hơn, là chết, để gặp tôi
Trong mắt em là hồn tôi hiến tế.

Nếu bàn tay tôi, có khi, câu nệ
Với tình yêu trong sáng vượt giới răn,
Trong lòng em tìm lý lẽ hợp tan,

Đày đoạ em bằng mắt lên tia chớp,
Và cháy lên: theo tôi càng thích hợp
Sống thiếu tay, em khó thể hài lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pierre de Ronsard » “Trời không muốn, thưa cô, mà tôi thích”