17/04/2021 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 56

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 22:01

 

Hễ kẻ làm quan đã có duyên,
Tới lui thửa mặc phận tự nhiên.
Thân xưa hương lửa[1] chăng còn ước,
Chỉ cũ công danh đã phỉ nguyền.
Trẻ mà sang, đành ấy phúc,
Già được lọn, mới là tiên.
Cho về cho ở dầu ơn chúa,
Ngại bước chen chân áng cửa quyền.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 8 của Nguyễn Trãi, trừ một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nghĩa đen là đốt hương hoặc để thờ cúng, hoặc để thề nguyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 56