15/06/2021 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong cánh đồng mùa thu

Tác giả: Ryōkan Taigu - 良寛大愚

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2010 03:38

 

Bản dịch của Hoang Phong

Trong cánh đồng mùa thu
Đêm dài sương trĩu nặng
Đọng trên từng khóm cỏ –
Phải chăng là nước mắt
Của côn trùng khóc than?
Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkan Taigu » Trong cánh đồng mùa thu