16/06/2024 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Cẩm triền đầu
浣溪沙-錦纏頭

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2014 08:07

 

Nguyên tác

舊說山陰禊事修,
漫書繭紙敘清遊,
吳門千載更風流。
繞郭煙花連茂苑,
滿船絲竹載涼州,
一標爭勝錦纏頭。

Phiên âm

Cựu thuyết Sơn Âm[1] hễ sự tu,
Mạn thư kiển chỉ tự thanh du[2].
Ngô môn thiên tải cánh phong lưu.
Nhiễu quách yên hoa liên mậu uyển,
Mãn thuyền ti trúc tái Lương Châu.
Nhất tiêu tranh thắng cẩm triền đầu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tẩy rửa Sơn Âm lệ đã lâu
Sử sách từng ghi tục thanh du
Xứ ta vẫn thói nghìn năm trước
Thành quách hương hoa đủ mọi màu
Du thuyền diễn tấu "Lương Châu khúc"
Khăn gấm thề tranh giải đội đầu
[1] Nay thuộc Thiệu Hưng.
[2] Sách "Lan Đình tập tự" của Vương Hy Chi đời Tấn nói về tục thanh du: Vào đầu tháng 3 âm lịch, người ở Sơn Âm thường xuống sông để làm lễ tẩy rửa và trừ tà gọi là hễ sự, nhân dịp đó họ tổ chức đua thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Hoán khê sa - Cẩm triền đầu