16/07/2024 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỡ mà chẳng... mỡ

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/03/2015 12:54

 

Tặng bạn Nam Hương
(Thơ thất ngôn thập nhị cú)


Tú Mỡ, nghe tên rõ chướng phè
Làm thiên hạ tưởng béo xù ghê
Chẳng thua cụ Ỷ lườn nung núc
Cũng hệt ông Vâm bụng lặc lè

          *

Mà hoá người thon như cái nhái
Té ra mình sác tựa con ve
Đôi hàng sườn sụn da căng sát
Hai hũm quai xanh nước đỏ be
Màu mỡ vì chưng ra cả bút
Thân hình nên mới ngẳng như que
Tú này béo mép, người không béo
Há phải như ai tướng lợn xề...!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Mỡ mà chẳng... mỡ