24/09/2023 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc giang biên các
宿江邊閣

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 12:16

 

Nguyên tác

暝色延山徑,
高齋次水門。
薄雲巖際宿,
孤月浪中翻。
鸛鶴追飛靜,
豺狼得食喧。
不眠憂戰伐,
無力正乾坤。

Phiên âm

Minh sắc diên sơn kính,
Cao trai thứ thuỷ môn.
Bạc vân nham tế túc,
Cô nguyệt lãng trung phiên.
Quán hạc truy phi tĩnh,
Sài lang đắc thực huyên.
Bất miên ưu chiến phạt,
Vô lực chính càn khôn.

Dịch nghĩa

Con đường đi ven núi có sắc mờ mờ,
Cái phòng sách ngay gần nơi cửa sông.
Mây mỏng ngưng lại nơi đèo,
Và bóng trăng đơn côi trên sóng.
Chim hạc bay theo nhau lặng lẽ,
Cáo sói dành nhau ăn ồn ào.
Vì lo lắng đến giặc giã mà không ngủ được,
Không đủ tài để mà ra giữ yên đất nước.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng tối tràn đường núi
Lầu cao giáp cửa sông
Trên đèo màn khói đọng
Trong sóng mảnh trăng lồng
Theo bạn cò nhàn lắm
Tranh mồi sói ngậu không
Xoay trời không đủ sức
Lo giặc chỉ nằm mong
(Năm 766)

Nguyên chú: "Tức hậu tây các" 即後西閣 (Tức gác phía tây lần sau).
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Túc giang biên các