20/07/2024 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuý Ái từ
翠靄祠

Tác giả: Bùi Cơ Túc - 裴基肅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2024 08:33

 

Nguyên tác

臣死於君婦死夫,
子須死孝莫須無。
一家忠義成三烈,
正謂三綱在是夫。

Phiên âm

Thần tử ư quân phụ tử phu,
Tử tu tử hiếu mạc tu vô.
Nhất gia trung nghĩa thành tam liệt
Chính vị tam cương[1] tại thị phu.

Dịch nghĩa

Bề tôi chết vì nhà vua, người vợ chết theo chồng,
Người con nên chết vì đạo hiếu, đó là việc làm ai cũng nên theo.
Một nhà trung hiếu, trở thành ba vị tiết liệt,
Thế mới nói rằng người chồng chính là người giữ được đạo tam cương.
Nguyên chú: Đền ở ngoài thành, cách cửa đông ba dặm, ở bờ phía nam sông Nhị Hà, thuộc xã Thuý Ái, huyện Thanh Trì, là nơi thờ vợ chồng tướng quân nhà Lê Ngô Cảnh Hoàn và vợ là bà họ Phan. Xét: Hai vợ chồng tướng quân đều là người xã Trảo Nha, huyện Thạch Hà. Cuối đời Lê, quân Tây Sơn đánh ra Bắc, tướng quân chỉ huy thuỷ quân trên đội thuyền Thạch Quế. Trong một trận chiến trên bãi Thuý Ái, tướng quân cùng con trai đều tử trận, bà vợ ông là Vũ Nương biết tin, lén ra bờ sông dựng đàn tế chồng con, rồi nói với gia nhân: Tướng quân vì nước mà hy sinh, ta nguyện chết theo, hãy an táng ta trên dòng sông này. Nói xong, bà mặc quần áo đẹp đi thuyền ra giữa dòng, nhảy xuống sông tự tử. Con người có nghĩa cử cao quý như vậy, nên được dựng đền thờ phụng.

[1] Theo Nho giáo, đạo tam cương là mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Cơ Túc » Thuý Ái từ