29/05/2022 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con tài lo láo lo kiêu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 11:30

 

Con tài lo láo lo kiêu,
Con ngu thì lại lo sao kịp người.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con tài lo láo lo kiêu