24/03/2023 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phong doãn
和豐尹

Tác giả: Lã Xuân Oai - 呂春威

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2022 08:08

 

Nguyên tác

世態思量劍欲鳴,
江山何事久砏更。
讌臺偶困文丞相,
北塞終還漢子卿。
到底是非應有定,
眼前榮辱不湏驚。
大羅傳說多竒事,
一路天然萬里平。

Phiên âm

Thế thái tư lường kiếm dục minh,
Giang sơn hà sự cửu phân canh.
Yên đài ngẫu khốn Văn thừa tướng[1],
Bắc tái chung hoàn Hán Tử Khanh[2].
Đáo để thị phi ngư hữu định,
Nhãn tiền vinh nhục bất tu kinh.
Đại La truyền thuyết đa kỳ sự,
Nhất lộ thiên nhiên vạn lý bình.

Dịch nghĩa

Nghĩ tới sự đời, gươm cũng muốn thét,
Núi sông cớ gì lại rối ren lâu.
Văn thừa tướng không may bị khốn ở đài Yên,
Tô Tử Khanh đời Hán sau cũng trở về từ ải bắc.
Lẽ phải trái, cuối cùng phải được phân định rõ ràng,
Sự nhục vinh, trước mắt không nên kinh sợ.
Truyền thuyết về Đại La có nhiều chuyện lạ,
Cứ thuận theo lẽ trời thì con đường muôn dặm sẽ bằng phẳng.

Bản dịch của Chu Văn

Cớ gì sông núi mãi pha phôi,
Gươm muốn gầm lên, giận thót đời.
Vó ngựa sa cơ từng có kẻ,
Tóc phơ về lại há không ai.
Lạ gì trước mắt vòng vinh nhục,
Sẽ rõ sau cùng chuyện đúng sai.
Nghe nói Đại La nhiều sự lạ,
Bình yên muôn dặm, thuận cơ trời.
Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định
[1] Tức Văn Thiên Tường đời Tống. Khi quân Nguyên đánh Nam Tống, Văn Thiên Tường cầm quân chống cự, bị quân Nguyên bắt đưa về Yên Kinh giam giữ, ông không khuất phục, cuối cùng bị giết.
[2] Tức Tô Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Xuân Oai » Hoạ Phong doãn