07/12/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện Kinh kỷ sự kỳ 01
汴京紀事其一

Tác giả: Lưu Tử Huy - 劉子翬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2018 22:08

 

Nguyên tác

梁園歌舞足風流,
美酒如刀解斷愁。
憶得少年多樂事,
夜深燈火上樊樓。

Phiên âm

Lương viên[1] ca vũ túc phong lưu,
Mỹ tửu như đao giải đoạn sầu.
Ức đắc thiếu niên đa lạc sự,
Dạ thâm đăng hoả thưởng Phàn lâu[2].

Dịch nghĩa

Ca múa ở vườn Lương cũng đủ thú vui
Rượu ngon như dao, cắt được nỗi buồn
Nhớ lại thời trai trẻ, có nhiều vui thú
Đêm khuya đốt đèn đến lầu Phàn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vườn Lương ca múa đủ phong lưu
Rượu quý như dao cắt nỗi sầu
Vui thú thời trai nay nhớ lại
Đốt đèn khuya khoắt đến Phàn Lâu
Chùm thơ này tuyển từ Lưu Bình Sơn tiên sinh tập quyển 18 bản khắc Khang Hy đời Thanh.

[1] Nay ở phía đông nam thành phố Khai Phong, do Lương Hiếu Vương nhà Hán làm, là thắng địa thăm thú lúc bấy giờ. Đến nhà Tống sớm đã hoang tàn ở đây dùng để chỉ chung mọi nơi vui chơi của Biện Kinh.
[2] Lầu rượu nổi tiếng ở Biện Kinh, lại có tên là Phong Lạc lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Tử Huy » Biện Kinh kỷ sự kỳ 01