17/10/2021 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếp người chẳng thay

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2015 10:30

 

may mà tôi vẫn là tôi
cơm ăn đủ bát đứng ngồi đúng nơi
nói năng thì vẫn đủ lời
câu thơ đủ chữ nếp người chẳng thay

buồn vui xếp cũng đã đầy
có thêm cũng chỉ thêm dầy vần thơ
tuổi nhiều nhẹ bớt ước mơ
sớm yên bữa sớm chiều thơ thẩn chiều
Nguồn: Lục bát (tuyển tập thơ), Bùi Kim Anh, Knxb

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Nếp người chẳng thay