03/08/2021 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng dược
紅藥

Tác giả: Trữ Vịnh - 儲泳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 08:57

 

Nguyên tác

工藥階前半吐葩,
露枝已入貴人家。
不如庭下無名草,
一度春風一度花。

Phiên âm

Công dược giai tiền bán thổ ba,
Lộ chi dĩ nhập quý nhân gia.
Bất như đình hạ vô danh thảo,
Nhất độ xuân phong nhất độ hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước thềm thược dược chớm hoa,
Những cành nở đã vào nhà công khanh.
Nếu là cây cỏ vô danh,
Khi mùa xuân đến hoa tranh nhau chào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trữ Vịnh » Hồng dược