20/02/2020 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy lai
歸來

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:20

 

Nguyên tác

淮甸西風送客歸,
江潭落木正飛飛。
屋邊鸛鶴鳴高垤,
道上狐狸笑弊衣。
濯足每嫌秋岸冷,
攤書還趁夕光微。
倦游季子真相似,
獨有賢妻肯下機。

Phiên âm

Hoài điện tây phong tống khách quy,
Giang đàm lạc mộc chánh phi phi.
Ốc biên quán hạc minh cao điệt,
Đạo thượng hồ ly tiếu tệ y.
Trạc túc mỗi hiềm thu ngạn lãnh,
Than thư hoàn sấn tịch quang vi.
Quyện du Quý Tử[1] chân tương tự,
Độc hữu hiền thê khẳng hạ ky.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Gió tây tống khách trở về,
Đất Hoài đầm suối bốn bề lá bay.
Hạc trên gò mối kêu bầy,
Hồ ly cười áo rách nay trở về.
Rửa chân ngại nước lạnh tê,
Mở trang sách đọc lại e trời mờ.
Khác chi Quý Tử ngu ngơ,
Nhưng vợ xuống cửi đón chờ mừng vui.
[1] Tô Tần 蘇秦 (337 tr.CN - 284 tr.CN) tự Quý Tử, thuyết khách thời Chiến quốc, chủ trương hợp tung. Lúc đầu Tô Tần thuyết không ai nghe, trở về rách nát, vợ không thèm bước xuống khung dệt để chào, đói vợ không cho ăn...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Quy lai